Proef brugopeningsvoorspeller Botlekbrug en Spijkenisserbrug van start

De Botlekbrug en Spijkenisserbrug gaan regelmatig open voor de scheepvaart op de Oude Maas. Brugopeningen zorgen voor extra reistijd voor het wegverkeer van en naar Nissewaard en omgeving. Om de informatievoorziening te verbeteren, start Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Nissewaard en het Havenbedrijf 22 januari een proef met het voorspellen van openingstijden van de bruggen. De voorspellingen van de openingstijden van beide bruggen worden weergegeven op de dynamische route-informatiepanelen (drips) langs de weg.

De Brugopeningsvoorspeller voorspelt de openingen van de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug aan de hand van het scheepvaartverkeer dat richting de bruggen vaart. Daarbij worden een aantal factoren meegewogen. Zoals de snelheid van het schip, de afstand van het schip tot de bruggen en de kans dat het schip een brugopening nodig heeft. Op basis daarvan voorspelt de Brugopeningsvoorspeller of en wanneer de brug opengaat.

Brugopeningen zijn natuurlijk heel vervelend voor alle inwoners, maar deze informatie geeft automobilisten een keuze voor de beste route. Hierdoor ontstaat een ‘overkantgarantie’. Daarmee bevorderen we de doorstroming Spijkenisse in of uit.
Wethouder Igor Bal
Met deze informatie zorgt Rijkswaterstaat voor betrouwbare reistijden voor weggebruikers. We verwachten ook een betere verdeling van het lokale verkeer tussen Botlektunnel en Botlekbrug.
Districtshoofd Bart Keunen van Rijkswaterstaat
Verkeer van en naar de haven is gebaat bij betrouwbare reisinformatie. Tijdige informatie over een beschikbare Botlekbrug helpt daar zeker bij. Het is ook van belang dat de scheepvaart veilig kan blijven passeren.
Dirk Kok, manager Network Planning & Capacity bij het Havenbedrijf

Informatie via de drips

De voorspellingen van de openingstijden van de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug worden weergegeven op de drips langs de weg. De volgende 3 situaties kunnen op de drips worden getoond:

Ook komt informatie over de voorspelde brugopeningen beschikbaar via Blauwe Golf Verbindend (BGV) en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Locatie van de drips

Rondom de Botlekbrug en Spijkenisserbrug bevinden zich meerdere drips. Tijdens de 1e fase van de proef worden de drips op de volgende locaties ingezet:

  • voor de Hartelbrug (N218) richting de A15

  • Schenkelweg (ter hoogte van Theater de Stoep) richting de Spijkenisserbrug

  • Groene Kruisweg (S102) nabij de Aveling te Hoogvliet richting de Spijkenisserbrug

  • op de A15 (voor afslag Botlekbrug richting de Europoort)

Betrouwbaarheid voorspellingen

De drips tonen naar verwachting het meest van de tijd ‘geen opening verwacht’. Dit geldt vanaf het zien van tekst op de drip tot de desbetreffende brug. In deze tussentijd zal de brug beschikbaar zijn voor het wegverkeer. De voorspellingen kunnen afwijken van de werkelijke situatie doordat bijvoorbeeld schepen niet in beeld zijn omdat ze geen transponder hebben of een andere route kiezen. ‘Opening verwacht’ is minder betrouwbaar. Dit komt omdat de route van de schepen op de Nieuwe Waterweg niet goed te voorspellen is. Voor de weggebruiker betekent dit soms dat een aangekondigde brugopening er in werkelijkheid niet blijkt te zijn en hij door kan rijden. ‘Brug open’ wordt in de huidige situatie al weergegeven op de drip en dit zal ook niet anders worden. De betrouwbaarheid van deze melding blijft gelijk in vergelijking met de huidige situatie.

Gebruikersonderzoek

Gebruikers kunnen deelnemen aan een gebruikersonderzoek. Zo kan goed geëvalueerd worden of de voorspeller de weggebruikers extra reisinformatie geeft. Aanmelden kan via www.rijkswaterstaat.nl.