Rechter beslist: woonwagenbewoners demonstreren en mogen voorlopig op gemeentegrond blijven staan

De Rechtbank te Rotterdam heeft vrijdag 19 oktober 2018 de aanvraag voor een voorlopige voorziening met betrekking tot een stuk grond aan de Clara Visserstraat in Spijkenisse, toegewezen. De voorziening is aangevraagd door een groep mannen die sinds 1 oktober een stuk grond in die straat geclaimd hebben met caravans.

De rechter ziet het claimen van de grond als een betoging. De gemeente heeft kennis genomen van de uitspraak en gaat deze bestuderen. De gemeente zal de uitspraak uiteraard respecteren en proberen tot een goede oplossing te komen.

De mannen vinden dat zij recht hebben op het stuk grond dat ooit aangewezen was als grond voor woonwagenbewoners. In het verleden waren hier zes plekken beschikbaar voor woonwagens. Inmiddels zijn drie van de zes standplaatsen opgeheven. Omdat er geen belangstelling meer voor was, is de bestemming van de grond veranderd in ‘groen’. Het standpunt van de gemeente is dat op die grond dus niet gewoond mag worden. Toen de gemeente hierop wilde handhaven, heeft de groep een procedure voor een voorlopige voorziening gestart.

Minister Ollongren heeft in de zomer van 2018 een Beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid bekend gemaakt. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van de visie enige tijd zal kosten.

De minister heeft 12 oktober in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat aan het Beleidskader geen grondslag kan worden ontleend om zich zonder toestemming en de nodige vergunningen standplaatsen toe te eigenen. De minister vindt het redelijk dat gemeenten de tijd krijgen om besluitvorming te organiseren over standplaatsen, voor zover er aanleiding is tot wijziging van het lokale beleid.