Reinis en inwoners: samen de gladheid te lijf

Reinis voert in opdracht van de gemeente Nissewaard de gladheidsbestrijding uit. De strooiwagens zijn daarom op 29 oktober weer klaargemaakt, zodat zij bij plotselinge weersveranderingen goed voorbereid de weg op kunnen. Voorafgaand aan het winterseizoen start Reinis met een proefrit, om het materiaal en de software te checken.

Hinder en overlast

Nu winter er weer aan zit te komen, is Reinis de afgelopen periode druk bezig geweest om alles klaar te zetten om eventuele gladheid door bevriezing, ijzel of sneeuw te bestrijden. Want de vorst en sneeuwval zorgen elk jaar weer voor hinder en overlast. Wethouder Jan Willem Mijnans wil goed voorbereid zijn:

We willen natuurlijk niet overvallen worden door de gladheid. Daarom lopen we alles wat bij de bestrijding van gladheid door sneeuw en vorst komt kijken, nu al nauwgezet na. Daar hoort ook een proefrit met het materieel bij. Zo kunnen we 24 uur per dag stand by staan voor het geval gladheid zich plotseling aandient.
Wethouder Jan Willem Mijnans

Strooiroute van 320 km

In het gladheidsbestrijdingsplan is vastgesteld hoe in Nissewaard de strooiroute van in totaal 320 km er uit ziet. De route bestaat uit hoofdwegen, fietspaden, ontsluitingswegen en busbanen. Voor wegen buiten de bebouwde kom zijn de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk. Om snel in te kunnen spelen op weersveranderingen houden medewerkers van Reinis van november tot april het weer nauwkeurig bij.

Gratis strooizout

Maar Reinis is niet als enige verantwoordelijk om de gladheid te lijf te gaan. Daar kunnen zij de hulp van inwoners goed bij gebruiken. Inwoners kunnen een steentje bijdragen door hun eigen stoep vrij van sneeuw te houden en door in hun omgeving mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn, daarmee te helpen. Nogmaals wethouder Mijnans:

De strooiwagens van Reinis kunnen niet in tijdsbestek van  één dag op iedere plek in onze gemeente komen. Daarom vragen we de inwoners om hun eigen omgeving zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden en daarbij ook oog te hebben voor oudere mensen, voor wie dat een probleem kan zijn. Samen komen we in Nissewaard dan de winter wel door.
Wethouder Jan Willem Mijnans

Op de Stadswerf aan de Mosterweg kunnen inwoners binnenkort op vertoon van hun afvalpas gratis, in een zelf meegenomen emmer, strooizout afhalen. Dat aanbod geldt zolang de voorraad strekt.