Rioolreiniging en inspectie

Vandervalk+degroot reinigt en inspecteert de komende weken een gedeelte van het ondergrondse (hoofd)rioolstelsel in Nissewaard. Meestal merkt u hier weinig van. U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van toilet, douche of wasmachine.

De rioolreinigings- en inspectievoertuigen voeren het werk meestal uit boven de putdeksels in het hart van de doorgaande weg. De verblijftijd boven de put is kortstondig (10 tot 20 minuten). Dit kan wel enige verkeershinder veroorzaken. Vandervalk+degroot probeert deze hinder tot een minimum te beperken en vraagt om uw begrip.

Zij reinigen de riolen met oppervlaktewater uit onder andere sloten. U zult de hogedrukvoertuigen water zien laden door middel van een slang in de sloot. Daar waar te weinig ruimte is om de voertuigen op te stellen of om enige verkeersdoorstroming te kunnen waarborgen, wordt incidenteel een verkeersomleiding ingesteld.

Bekijk de planning op nissewaard.valkdegroot.nl om te zien wanneer uw wijk aan de beurt is. Bewoners ontvangen ook een aankondigingsbrief in de brievenbus.

Rioolinspectie