Samen op expeditie voor duurzame warmte op Voorne-Putten!

Wethouder Bal, Schoon, Van der Pol en Schop van de gemeenten op Voorne-Putten zijn samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder op ‘Expeditie voor Duurzame Warmte op Voorne Putten’ geweest. Een avontuurlijke zoektocht naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen.

De gemeenten willen dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn.

Tijdens de expeditie hebben de wethouders en directeuren gekeken naar de opgaven en mogelijke kansen voor Voorne-Putten. De expeditie startte in Oostvoorne bij het duurzame restaurant Aan Zee. Hier werd verteld hoe het restaurant de eigen energie opwekt met zon en wind en dat er wordt gekookt op hout in plaats van gas. Ook is hier uitgelegd op welke manieren duurzame energiebronnen een plaats kunnen krijgen in het landschap.

In Brielle is gesproken over de verduurzaming van monumenten en is de locatie waar aardwarmte wordt gewonnen in Vierpolders bezocht. De expeditie ging verder naar de basisschool ‘de Vuurvogel’ in Nissewaard waar een gesprek met leerlingen plaatsvond over de overstap op nieuwe energiebronnen en energiebesparing. Als laatste brachten ze een bezoek aan all-electric bedrijf Ceilidh in Hellevoetsluis.

De gemeenten, woningcorporaties en netbeheerder werken samen om de verduurzaming van de warmtevoorziening zo effectief mogelijk te realiseren. Dit doen zij met aandacht voor de manier waarop we op Voorne-Putten willen omgaan met monumenten, stadsgezichten, lokale economie en het landschap. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.