Scholen en kinderopvang tijdelijk gesloten

Vandaag, zondag 15 maart 2020, heeft het kabinet besloten de scholen en de kinderopvang te sluiten met ingang van maandag 16 maart. Deze sluiting geldt voorlopig tot en met 6 april 2020. Vooruitlopend op dit besluit hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang

Er wordt een dringend beroep gedaan op ouders om hun kind(eren) zelf op te vangen. Behoren beide ouders tot de groep van 'vitale werknemers' (politie, brandweer, ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg) en kunnen zij geen opvang organiseren, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur van de school of de locatiemanager van de kinderopvang.

Noodgevallen

In andere noodgevallen kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school of de locatiemanager van de kinderopvang. Er wordt dan een oplossing gezocht voor de eerste twee dagen van de sluiting, zodat deze ouders de gelegenheid hebben om alsnog opvang te organiseren.

Ondersteunen

Het sluiten van de scholen en kinderopvangorganisaties is een verregaande maatregel waar Nederland nog niet eerder mee te maken heeft gehad. Gemeenten, scholen en kinderopvang-organisaties zetten zich de komende dagen in om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om ouders en kinderen thuis te ondersteunen. In de loop van de week verwachten de scholen hierover meer te kunnen vertellen.

 

Bericht namens de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs en kinderopvangorganisaties op Voorne-Putten.