Statement college

Vanmiddag [donderdag 13 januari 2022; red] heeft onze burgemeester Foort van Oosten samen met verantwoordelijk wethouder economie Leon Soeterboek een constructief gesprek gehad met een aantal ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit de detailhandel. Eens te meer is duidelijk geworden dat het water ver boven de lippen staat en dat bij veel collega's pijn en leed wordt ervaren. Het college dringt er bij het kabinet op aan dat deze groep ondernemers perspectief wordt geboden zodat zij weer hun klanten kunnen bedienen om geld te verdienen. En daarnaast is ook in dit gesprek maar eens te meer duidelijk geworden dat er natuurlijk ook andere sectoren zijn die snakken naar enig perspectief. Denk daarbij aan de horeca en aan de cultuursector waarbij wellicht met een zelfde aanpak ook open gegaan kan worden. Ondernemers die daarin werkzaam zijn willen ook een toekomst waarin zij zelf hun brood kunnen verdienen. Een woord van waardering spreken wij uit voor de solidariteit van ondernemers onderling, daar waar handreikingen naar elkaar worden gedaan en men oog heeft voor elkaar.

Van de zijde van het gemeentebestuur zullen we ons blijven inspannen om, waar we dat kunnen, de getroffen ondernemers te helpen. We blijven we in contact met ondernemers, zeker in deze moeilijke tijden.