Storing chip in identiteitskaart

Op de identiteitskaart zit sinds 4 januari 2021 een inlogfunctie die via DigiD geactiveerd kan worden. Vanuit het ministerie komt het bericht dat na het aanzetten van de inlogfunctie helaas een storing in de chip ontstaat.  Hierdoor kan het voorkomen dat de kaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen. Bijvoorbeeld bij een bank of ziekenhuis als hier gebruik wordt gemaakt van een documentscanner.

Het ministerie geeft aan dat u met de identiteitskaart wel kunt reizen binnen Europa en dat u zich hiermee kunt blijven Identificeren.

NB: Deze storing doet zich niet voor met de paspoorten, het gaat dus enkel en alleen om de Nederlandse identiteitskaart.

Heeft u een brief ontvangen dat u een identiteitskaart MODEL 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 in uw bezit heeft? Dan kunt u een nieuwe afspraak inplannen om een nieuwe kaart aan te vragen. Dit is gratis en kan tot 1 september 2022.

Geef dan bij uw afspraak bij de balie aan dat het gaat om vervanging van de identiteitskaart. U hoeft geen nieuwe pasfoto mee te nemen.