Voorne-Putten Werkt neemt maatregelen na klacht over tijdsregistratie

Gezamenlijk persbericht Voorne-Putten Werkt en gemeente Nissewaard

Deze week is ophef ontstaan over de manier waarop de tijdregistratie binnen Voorne-Putten Werkt bv is georganiseerd. Door middel van het gebruik van een vingerscan werd de aan- en afwezigheid op een betrouwbare manier vastgelegd. Dit systeem is voor re-integratie kandidaten die in de bijstand zitten simpel en gemakkelijk te gebruiken. Bij indiensttreding wordt een vingerscan gemaakt die wordt omgezet naar een code. Die code wordt veilig opgeslagen. Bij betreding van het pand wordt weer een vingerscan gemaakt die ook wordt omgezet naar een code. Formeel worden dus geen vingerafdrukken bewaard maar wordt een code vergeleken.

Het gebruik van deze manier van registreren is in 2014 gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens. Het CBP heeft geen aanleiding gezien om in te grijpen.

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 heeft een onafhankelijk bureau een onderzoek uitgevoerd bij Voorne Putten Werkt bv naar de mogelijke risico’s op het gebied van de privacy. Uit dat onderzoek is het gebruik van het registratiesysteem door middel van de vingerscan niet als risico naar voren gekomen, gezien de zorgvuldige toepassing. Mensen die weigerden een vingerafdruk te geven of daar fysiek niet toe in staat waren, is een alternatief geboden.

In de afgelopen week is geïnventariseerd of er ooit een sanctie is opgelegd aan de re-integratie kandidaten als gevolg van het niet afstaan van een vingerscan. Dit heeft, voor zover nu bekend, sinds de ingebruikname van het systeem in 2014 geen enkele keer plaatsgevonden.

Onmiddellijk na de klacht van een bezorgde burger bij de gemeente Nissewaard heeft Voorne-Putten Werkt bv, in alle zorgvuldigheid, actie ondernomen. In samenspraak met de gemeente is de klacht bestudeerd waarna het systeem is uitgeschakeld en de scanners bij de ingang zijn verwijderd. Ook zijn de van de vingerscan afgeleide gegevens die waren opgeslagen in een goed beveiligde stand-alone computer vernietigd. De correspondentie tussen Voorne-Putten Werkt en de medewerkers wordt, indien noodzakelijk ook met terugwerkende kracht, aangepast.

Voorne-Putten Werkt bv is al enige tijd bezig met het vervangen van de soft- en hardware voor de aan- en afwezigheidregistratie. Inmiddels is deze nieuwe techniek aangeschaft en wordt deze zo spoedig mogelijk in gebruik genomen. De directie van Voorne-Putten Werkt bv betreurt het gebruik van de vingerscan en alle commotie die hierover is ontstaan en biedt daar in een brief aan de medewerkers zijn excuses voor aan.

Wethouder Struijk van de gemeente Nissewaard sluit zich hierbij aan en biedt ook zijn verontschuldiging aan. Struijk is tevreden dat deze zaak zo snel en adequaat wordt opgepakt.