Voornemen verwijderen grijze Renault Clio, Edisonweg, Spijkenisse

De gemeente Nissewaard is voornemens een grijze Renault Clio, zonder kenteken, die geparkeerd staat aan de Edisonweg ter hoogte van nummer 7 in Spijkenisse, te laten verwijderen op dinsdag 27 juli 2021 om 11:00 uur (met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en 5:25 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)). Deze auto staat geparkeerd in strijd met artikel 5:4 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot en met maandag 26 juli 2021 om de auto zelf te verwijderen.

De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen. Daarna zal tot vernietiging van de auto worden overgegaan.

De rechthebbende kan de auto, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen.

Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de auto, dan is de gemeente bevoegd, op grond van artikel 5:30 Awb, de auto 14 dagen na dinsdag 27 juli 2021 te laten vernietigen.

Reactie (bezwaar)

Bent u het niet eens met dit voornemen of besluit? Dan kunt u tot en met 31 augustus 2021 een bezwaarschrift indienen. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • uw bezwaren,

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (gmb-2021-238044).

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:
Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verwijderen van de aanhanger, bel dan naar team Toezicht via telefoonnummer 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl

Deze mededeling is/wordt op gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021 in het Gemeenteblad gmb-2021-238044 op overheid.nl.