Voorontwerp bestemmingsplannen Kolkplein en Den Uyllaan (Blok45) ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan Kolkplein en het voorontwerp bestemmingsplan Den Uyllaan (ook wel Blok 45 genoemd) liggen ter inzage.

U vindt het voorontwerp bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl:

Het ter inzage leggen is op 15 september 2020 ook gepubliceerd in

Reageren (inspraakreactie)

U kunt van 16 september tot en met 27 oktober 2020 reageren (inspraak) op het voorontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

U mag uw zienswijze ook per e-mail versturen. Stuur de e-mail naar gemeente@nissewaard.nl ter attentie van het team Ruimtelijke Inrichting.

U mag ook een mondelinge reactie geven. U maakt hiervoor eerst een afspraak. Bel naar telefoonnummer: 140181 om een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting.