Waardering van Wmo-cliënten voor Nissewaard groeit

De waardering van inwoners die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen in Nissewaard is het afgelopen jaar ondanks de coronamaatregelen ongeveer gelijk gebleven of zelfs licht gegroeid. Zowel de tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente, als die over de zorgaanbieders was nagenoeg gelijk aan de jaren voor 2021. Dat is gebleken uit het jaarlijks onderzoek dat Nissewaard verplicht onder de Wmo-cliënten houdt.

Investering loont

De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de dienstverlening aan de cliënten. De constatering in het onderzoek, dat ten opzichte van 2016 de tevredenheid flink is toegenomen, geeft aan dat die investering z’n vruchten afwerpt. Wethouder Postma is trots op de resultaten uit het onderzoek.

We hebben de afgelopen jaren samen met de cliënten, de zorginstellingen, de zorgpartners en onze eigen medewerkers hard gewerkt om onze dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. Nu uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van onze cliënten over de dienstverlening is gestegen, is dat iets om trots op te zijn.
[wethouder Postma]

Resultaten

Het onderzoek laat een aantal belangrijke resultaten zien. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het algemeen positief. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is iets vooruitgegaan ten opzichte van de 3 vorige jaren, nl. van 8,3 naar 8,6. Een aantal punten laat een verbetering zien in vergelijking met voorgaande jaren en op sommige onderwerpen is de tevredenheid gelijk gebleven. Op het punt ‘snel geholpen’ is het afgelopen jaar echter minder goed gescoord. Belangrijk is dat 95% van de cliënten tevreden is over de ondersteuning die ze hebben ontvangen en ook dat 91% van de cliënten de klantcontacten positief hebben ervaren.

Verbeterpunten

Het onderzoek laat zien dat er op twee punten nog verbeteringen moeten komen. Zo moet de gemeente meer bekendheid geven aan het feit dat mensen bij het keukentafelgesprek iemand mee mogen meenemen. Dat kan een professional zijn, maar ook een familielid, of een goede bekende, zoals een trouwe buur of vrijwilliger die de persoon in kwestie kunnen helpen bij het gesprek. Daarnaast maken mantelzorgers relatief weinig gebruik van ondersteuning die zij kunnen krijgen. Ook dat is een punt waarop verbetering mogelijk is. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl, waar de resultaten van alle gemeenten vergeleken worden.

foto vrouw in rolstoel