Werkzaamheden Wilgenstraat in Groenewoud afgerond

De werkzaamheden aan de Wilgenstraat en omgeving in de wijk Groenewoud zijn zo goed als afgerond. De firma Keizerwaard verricht de laatste werkzaamheden aan de Ligusterstraat. Het afgelopen half jaar heeft de gemeente deze omgeving een kwaliteitsimpuls gegeven door verbetering van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de openbare ruimte. Het ontwerp is in samenspraak met de buurtbewoners opgesteld.

Wilgenstraat is afgerond

Het betreft een ‘Herstraat PLUS’ project. Hierbij zijn de straten zoveel mogelijk volgens de nieuwe richtlijnen aangelegd. Er zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd. Daarnaast zijn de speeltuinen, een groot gedeelte van de beplanting en bomen, het bestratingmateriaal en openbare verlichting geheel vernieuwd. Het bedrag dat de gemeente binnen dit project in de openbare ruimte geïnvesteerd heeft is € 1.200.000. De uitgaven blijven binnen het begrote budget. Het restantbedrag wordt weer geïnvesteerd in andere wijken binnen de gemeente Nissewaard.