Wethouders in gesprek met bewoners over Waterland

Begin april heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel een haalbaarheidsonderzoek te verrichten voor een kwaliteitsimpuls voor Waterland, in de buurten Slakkenveen en Vlinderveen. In de afgelopen weken zijn daar bij bewoners en ondernemers veel vragen over gerezen. Daarom bieden de wethouders hen de gelegenheid hierover in gesprek te gaan tijdens een online informatiebijeenkomst en tijdens het winkelen.

De online informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 15 juni 2021 om 19:30 uur. Bewoners en ondernemers zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Daarnaast is wethouder Igor Bal met zijn collega-wethouder Wouter Struijk op vrijdag 18 juni 2021 van 16:00 tot 18:00 uur aanwezig in het winkelcentrum in Vlinderveen. De wethouders geven dan antwoord op vragen van inwoners met een toelichting op de ideeën die er voor de wijk Waterland zijn en de te volgen procedure.

Stand van zaken

"De gemeente ziet kansen om de wijk een impuls te geven en op meerdere vlakken kwaliteitsverbeteringen toe te voegen. Bijvoorbeeld door een integrale aanpak van wonen, onderwijs, de openbare ruimte en maatschappelijke functies", zegt wethouder ruimtelijke ontwikkeling Igor Bal. "Daarom start er de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek om te verkennen wat er mogelijk is met de ideeën die nu al leven." Directe aanleiding hiervoor is een concept-plan van initiatiefnemer Realconomy. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er kansen liggen voor het gebied, dan bespreekt de gemeente de verdere uitwerking van eventuele plannen met alle belanghebbenden, onder wie de bewoners.

Projectpagina

Vanwege de vragen die tot nu toe zijn ontvangen, heeft de gemeente een speciale projectpagina op de website ingericht waar alle informatie op een rijtje staat www.nissewaard.nl/waterland. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 er meer informatie beschikbaar komt over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Daarna zullen de gesprekken met de betrokkenen worden gestart.