Wethouders installeren Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is 6 februari 2019 officieel geïnstalleerd. De adviesraad is op 1 januari 2019 van start gegaan onder voorzitterschap van Anne Marie Koopman. De installatie vond plaats in het stadhuis in Spijkenisse.

Advies over beleid en uitvoering

De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt de gemeente met gevraagd en ongevraagd advies over alle activiteiten op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd, participatie en welzijn. De adviesraad geeft niet alleen advies over het beleid en de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld advies over de voorzieningen in een wijk. Ook de toegankelijkheid van de gebouwen en voorzieningen in de gemeente Nissewaard is een voortdurend aandachtspunt.

Samengaan

De Adviesraad Sociaal Domein is het resultaat van het samen gaan van de Adviesraad Jeugd & Wmo en de Cliëntenraad. De Adviesraad Jeugd & Wmo richtte zich op het beleidsterrein Jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Cliëntenraad richtte zich op de Participatiewet.

Wethouders Igor Bal en Wouter Struijk en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Anne Marie Koopman. Foto: Roel van Deursen Wethouders Igor Bal en Wouter Struijk en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Anne Marie Koopman. Foto: Roel van Deursen