Nieuws

De wijk Waterland in Spijkenisse krijgt een nieuwe natuurspeeltuin. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni stemde de raad unaniem in met een begrotingswijziging om dit mogelijk te maken. Er komt nu honderdduizend euro ter beschikking voor de aanleg van deze natuurspeeltuin in Park Waterland. Lees meer
De gemeente en het recreatieschap hebben al enige tijd de ambitie om camperplaatsen in het buitengebied van Nissewaard te realiseren. Hier hebben inmiddels gesprekken over plaatsgevonden met ondernemers, handhavers, recreatieschap en het waterschap. Lees meer
De komende 4 jaar vervangt de gemeente 20 kilometer aan beschoeiingen langs het water. Deze beschoeiingen liggen langs ruim 500 particuliere tuinen en bij een aantal watergangen (sloten en singels). Hierbij werkt de gemeente nauw samen met waterschap Hollandse Delta. Lees meer
Op 16 juni vond in Theater de Stoep de feestelijke ondertekening plaats van de overeenkomsten voor Wmo beschermd wonen tussen de gemeente Nissewaard en elf enthousiaste zorgaanbieders. Lees meer
De werkmethodiek High Five binnen de gemeente Nissewaard wint de GemeenteDelers competitie in de categorie ‘externe dienstverlening/snelle stappen’. Dit heugelijke nieuws werd bekend gemaakt tijdens het VNG-jaarcongres op woensdag 16 juni. Lees meer
De gemeente Nissewaard heeft, samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en provincie Zuid-Holland, een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 voor de regio Rotterdam – Den Haag ontwikkeld. Netbeheerders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners zijn hierbij betrokken. Lees meer
<< < 59 60 61 62 63 > >>