Concept Afvalstoffenverordening 2019 ter inzage

In Nissewaard is een andere manier van afval ophalen van start gegaan. Dat gebeurt om zoveel mogelijk afval te scheiden en zo weinig mogelijk restafval over te houden.

Deze manier van grondstoffen en restafval inzamelen wordt gefaseerd ingevoerd. Hiervoor heeft de gemeente nieuwe regelingen geschreven, die in 2019 ingaan.

U kunt tot en met woensdag 17 oktober 2018 een reactie indienen.

Afvalstoffenverordening 2019

In de Afvalstoffenverordening 2019 staat dat afval moet worden gescheiden, wie dat mag inzamelen en hoe dat moet gebeuren. Verder zijn er artikelen over het tegengaan van zwerfafval en over de handhaving opgenomen.

69 kB
Concept Afvalstoffenverordening 2019

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019

In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 wordt precies geregeld welke afvalstoffen moeten worden gescheiden, welke worden opgehaald en hoe vaak dat wordt gedaan. Afval dat niet wordt opgehaald, moet naar de Stadswerf worden gebracht.

108 kB
Concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019

411 kB
Concept Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening inzamelkalenders

Regeling plaatsing ondergrondse containers en verzamelcontainers

In de Regeling plaatsing ondergrondse containers en verzamelcontainers staat waar deze containers worden neergezet. De tekeningen staan in de bijlage op naam van de wijk.

Voor de inspraak over de locaties van de containers in Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland worden in september 2018 inloopavonden georganiseerd.

Voor de inspraak over de locaties in Spijkenisse in de wijken De Elementen, De Hoek en Maaswijk-Midden-Zuid, Maaswijk-Zuidoost en Maaswijk-Oost ontvangen de inwoners in december 2018 nader bericht.

86 kB
Regeling plaatsing ondergrondse containers en verzamelcontainers

Bijlagen bij Regeling plaatsing ondergrondse containers en verzamelcontainers

1.028 kB
Kaart locaties containers Centrum (Spijkenisse)
2.063 kB
Kaart locaties containers De Akkers (Spijkenisse)
1.011 kB
Kaart locaties containers De Elementen (Spijkenisse)
445 kB
Kaart locaties containers De Hoek (Spijkenisse)
445 kB
Kaart locaties containers Gildenwijk (Spijkenisse)
906 kB
Kaart locaties containers Groenewoud (Spijkenisse)
503 kB
Kaart locaties containers Hoogwerf (Spijkenisse)
3.355 kB
Kaart locaties containers Maaswijk (Spijkenisse)
1.419 kB
Kaart locaties containers Schenkel (Spijkenisse)
401 kB
Kaart locaties containers Schiekamp (Spijkenisse)
657 kB
Kaart locaties containers Sterrenkwartier (Spijkenisse)
271 kB
Kaart locaties containers Vierambachten (Spijkenisse)
2.016 kB
Kaart locaties containers Vogelenzang (Spijkenisse)
1.921 kB
Kaart locaties containers Vriesland (Spijkenisse)
1.986 kB
Kaart locaties containers Waterland (Spijkenisse)
760 kB
Kaart locaties containers Hekelingen (Hekelingen)

Inzamel- en subsidieregeling oud papier en karton 2019-2020

In de Inzamel- en subsidieregeling oud papier en karton 2019-2020 staan de instanties die oud papier en karton mogen inzamelen.

111 kB
Concept Inzamel- en subsidieregeling oud papier en karton 201 9- 202

Reageren?

U kunt van donderdag 6 september 2018 tot en met woensdag 17 oktober 2018 een reactie indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.
Of per e-mail: gemeente@nisswewaard.nl. Vermeld in de onderwerpregel: 'reactie concept Afvalstoffenverordening 2019'.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de beleidsmedewerker afval & milieu via telefoonnummer: 140181.

U vindt de kennisgeving (bekendmaking) van het ter inzage leggen van het concept Afvalstoffenverordening 2019 ook in het Gemeenteblad (2018, 189059) op overheid.nl