Reconstructie Jacob Catsstraat en omgeving van start

Planning en fasering

De werkzaamheden voor het project Reconstructie Jacob Catsstraat in de wijk Schiekamp gaan van start op maandag 5 februari 2018. Volgens planning wordt het project eind 2018 opgeleverd. De werkzaamheden wordt in fasen uitgevoerd. Voor de aanvang van elke fase informeert de aannemer de bewoners in de betreffende fase nogmaals met een brief.

Bereikbaarheid

Per fase wordt een wegvak volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan de kant van de woningen wordt gezorgd voor een loopstrook, zodat die altijd te voet bereikbaar zijn. Verkeer wordt in de wijk met borden omgeleid . De aannemer verzorgt de communicatie met Nood- en Hulpdiensten, zodat ook zij weten welke routes er beschikbaar zijn in de wijk.

De bewoners wordt verzocht de minicontainers voor afval altijd buiten het werkgebied aan te bieden. De ondergrondse containers houdt de aannemer zo veel mogelijk toegankelijk. Als dit op bepaalde momenten niet lukt, dan wordt er een alternatief aangeboden.

Overhangend groen

In verband met de beoogde reconstructiewerkzaamheden brengt de aannemer de erfscheidingsbanden opnieuw aan. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om eventueel groen en andere objecten in uw tuin die over de erfscheiding steken, vooruitlopend op onze werkzaamheden te verwijderen.