Natuur en Milieu Educatie

Het Milieu Huis stelt jaarlijks het Programma Natuur en Milieu Educatie (NME) op voor het primair onderwijs. Deze bestaat uit bijvoorbeeld een bezoek aan een tentoonstelling, het afnemen van leskisten/lesmaterialen, natuurexcursies of een rondvaart met fluisterboot De IJsvogel. Het programma is onderdeel van het Jaarprogramma Primair Onderwijs dat aan het begin van het schooljaar onder de basisscholen wordt verspreid. Heeft u vragen? Neem dan contact op via milieuhuis@nissewaard.nl.