Omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet, naar verwachting, in werking. Naar verwachting, want de datum van inwerkingtreding is al een paar keer eerder uitgesteld. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke verandering. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor inwoners, ondernemers en organisaties.

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert vanaf 2023, met de nieuwe Omgevingswet. Dan is er één wet, één loket waar u terecht kunt, en één procedure. Die procedure wordt bovendien sneller. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. De nieuwe Omgevingswet geeft ook meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Hierdoor zijn minder regels nodig. Iedere gemeente maakt een eigen Omgevingsvisie. Ook krijgt elke gemeente één Omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen vervangt.

Maatwerk

Gemeenten kunnen hun omgevingsbeleid beter afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. De Omgevingswet biedt inwoners dus ook meer ruimte om actief mee te denken over toekomstige ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad. In Nissewaard gaan we hiervoor samen met de inwoners en organisaties in de stad spelregels maken: heldere afspraken om de participatie in die toekomstige ontwikkelingen goed te laten verlopen.

De 4 verbeteringen

Wilt u de video bekijken met volledig uitgeschreven tekst? Bekijk dan de video op rijksoverheid.nl.

Zoekt u meer info over het inzien van een bestemmingsplan of de werkwijze voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Kijk op bestemmingsplan inzien.