Uitweg (in- of uitrit)

Voor het aanleggen, veranderen of gebruiken van een in- of uitrit moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Op omgevingsloket.nl kunt u een check doen om te bepalen of u wel of niet een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het loket uw aanvraagformulier samen. U krijgt dan een overzicht met wat u moet aanleveren.

Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg moet u de volgende bijlagen aanleveren:

  • U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket
  • Situatietekening
  • Plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie met in- of uitrit en maatvoering
  • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

De aanvraag doorloopt de volgende stappen:

  • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl
  • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht.
  • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Het besluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.
  • Met een definitieve omgevingsvergunning kunt u een offerte aanvragen bij de gemeente. De gemeente zal de werkzaamheden uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Een omgevingsvergunning voor een in- of uitrit kost € 225,45 aan leges. U betaalt daarnaast een apart bedrag voor het laten aanleggen van de uitweg. U kunt voor het aanleggen een offerte aanvragen bij de gemeente. Wanneer uw aanvraag geweigerd of ingetrokken wordt, worden er nog steeds (verminderde) legeskosten in rekening gebracht. De exacte legeskosten worden berekend volgens de geldende Legesverordening.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend. Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.

Er kan tijdens de werkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen. Dit voorkomt onnodige problemen. Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).