Legaliseren handtekening

Door legalisatie van een handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document inderdaad de handtekening is van degene die het document moet ondertekenen. Legalisatie is nodig voor bepaalde buitenlandse documenten. U komt voor het legaliseren van uw handtekening persoonlijk langs bij de gemeente. U zet dan in aanwezigheid van de ambtenaar uw handtekening op het document. U moet hiervoor een afspraak maken.

Voorwaarden

Voor legalisatie moet u:

  • Uw handtekening zetten in aanwezigheid van de ambtenaar
  • Een officieel en geldig legitimatiebewijs laten zien waarop uw handtekening staat

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost € 9,95.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs waarop uw handtekening staat
  • Het document waarop de handtekening moet worden gelegaliseerd