Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Melding doen bij het MFO

Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.

Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet uw melding aan twee voorwaarden voldoen:

1.       Uw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV.

2.       U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen.

Meer informatie en voorbeelden

Op rvig.nl kunt u meer informatie vinden over het MFO, waaronder een aantal video's waarin de werkwijze wordt uitgelegd.

De onderstaande infographic laat zien wanneer u bij het MFO terecht kunt.