Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het originele document bij de gemeente. U moet hiervoor (online of via telefoonnummer 14 0181) een afspraak maken. Om een gewaarmerkt kopie van een diploma te krijgen moet u contact opnemen met Duo.

Voorwaarden

Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld als u een notariële akte in het buitenland moet overleggen.

Diploma

Vertrekt u naar het buitenland en heeft u daar uw diploma nodig? Dan moet u uw Nederlandse diploma laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO waarmerkt alleen originele diploma's, cijferlijsten en rapporten. Deze documenten moeten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn erkend. Op de website van DUO vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Kosten

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 9,95.

Waarmerken bij de gemeente

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de gemeente. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.