Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Komt uw kind ook in aanmerking voor een vergoeding?

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Kortom alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben, Per 1 september 2017 zijn de gemeente Nissewaard, Leergeld Voorne-Putten en Jeugdfonds sport en cultuur een samenwerking aangegaan.

Wat kunt u aanvragen?

Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor een sportclub of muzieklessen voor gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De bijdrage wordt in natura verstrekt en is inclusief kleding, materiaal en/of attributen.

Voor een alleenstaande ouder, vanaf 21 jaar, betekent dit dat het inkomen niet hoger is dan € 1.333,21 netto. Voor echtparen met kinderen is het inkomen niet hoger dan € 1.904,59 netto. Deze normbedragen, inclusief vakantiegeld, worden ieder jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld.

Hoe werkt het?

De fondsen zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in de gemeente Nissewaard. Aanvragen kunnen alleen via een tussenpersoon worden ingediend. Een tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van kinderen, zoals bijvoorbeeld (gym)docenten, jongerenwerkers of sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Lees in de spelregels hoe u via tussenpersonen een aanvraag kan indienen.

    Stichting Leergeld Voorne-Putten

    Leergeld komt bij u thuis. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie en legt uit wat Leergeld voor u kan betekenen. De kindtoeslag vanuit de minimavoorzieningen kan worden ondergebracht bij Stichting Leergeld. Zij kunnen dit geld beheren en zetten die in voor onderwijsmiddelen en activiteiten, zoals een fiets of een schoolreisje, sport en cultuur. Het geld dat aan het einde van het jaar niet gebruikt is, ontvangt de ouder terug. Heeft u geen recht op kindtoeslag, maar uw besteedbaar inkomen is niet hoger dan € 1.333,21 (alleenstaand ouder) of € 1.904,59 (echtpaar met kinderen), dan kunt u toch een aanvraag indienen bij Leergeld voor onderwijsmiddelen.

    Wie doet wat?

    Deelname aan sport en cultuur gaat via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alles wat met educatie te maken heeft gaat via Leergeld Voorne-Putten.

    Meer informatie kunt u vinden op jeugdcultuurfonds.nl en leergeld.nl.