Subsidies

Organisaties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor diverse activiteiten. Daarbij geldt altijd dat de subsidie waardevol moet zijn voor de bevolking van Nissewaard en moet passen binnen de gemeentelijke beleidskaders. U kunt online uw subsidie aanvragen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0181.

Aanvragen voor 2020


Subsidieaanvragen voor Nissewaard voor het kalenderjaar 2020 dienen voor 1 juli 2019 ingediend te worden. Andere aanvragen om subsidie worden uiterlijk vier weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit(en) ingediend.

Subsidieverordeningen

Subsidieregister

Een van de manieren om onze beleidsdoelstellingen te bereiken is het verlenen van subsidies. Het subsidieregister geeft een overzicht van de subsidies die wij in een jaar hebben verleend. 
Per verleende subsidie wordt vermeld:

  • de naam van de aanvrager (instelling),
  • voor welke activiteit de subsidie is verleend,
  • het beleidsonderwerp waaronder de subsidie valt,
  • het soort subsidie, en
  • het verleende bedrag.

Het subsidieregister is beschikbaar als pdf-bestand en als Excel-bestand. Met het Excel-bestand kunt u zelf uw eigen overzichten maken.

Documenten