Compensatie energielasten maatschappelijke organisaties

Heeft u geldzorgen door de energiecrisis? Gemeente Nissewaard kan u hierbij ondersteunen. De gemeente heeft regelingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor alle verenigingen en stichtingen in Nissewaard is er de regeling Compensatie Energielasten Maatschappelijke Organisaties (CEMO).

Dankzij deze regeling kunt u als vereniging of stichting een vergoeding van maximaal € 10.000,-aanvragen. Deze vergoeding is er om u te helpen bij het betalen van uw energiekosten voor 2023.

U kunt deze vergoeding aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Maatschappelijke organisaties in Nissewaard die actief zijn op het gebied van sport, welzijn, cultuur en leefbaarheid. Elke organisatie kan één keer per jaar een vergoeding ontvangen.

  • De gevraagde ondersteuning is aanvullend aan de landelijke TEK-regeling en andere maatregelen van de gemeente zoals huurkwijtschelding en inkomenssteun e.d. Deze worden beschouwd als voorliggende voorziening;
  • De organisatie heeft indien mogelijk energiebesparende acties doorgevoerd op de locatie of is dit van plan;
  • De organisatie vraagt niet meer steun dan noodzakelijk om de organisatie overeind te houden en om te zorgen voor duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie;
  • De bijdrage is effectief en doelmatig;
  • De aanvrager heeft niet later dan op 1 januari 2023 een hoofdvestiging binnen de gemeente Nissewaard.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van deze vergoeding staan in de subsidieregeling (officiële bekendmakingen).

Voor het aanvragen van deze vergoeding vult u het onderstaande aanvraagformulier CEMO in. Dit stuurt u met de vereiste bijlagen naar cemo@nissewaard.nl.