Stimuleren sport, cultuur en educatie voor kinderen

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Kortom alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben. De gemeente Nissewaard, Leergeld Voorne-Putten en Jeugdfonds Sport en Cultuur werken samen om kinderen te kunnen bereiken. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor de sportles, muziekles, of tekenles van uw kind. De bijdrage wordt aan de sportclub of vereniging betaald.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in de gemeente Nissewaard. Aanvragen kunnen alleen via een tussenpersoon worden ingediend. Een tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van kinderen, zoals bijvoorbeeld (gym)docenten, jongerenwerkers of sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat kunt u per 12 maanden aanvragen?

Contributie of lesgeld voor één van onderstaande activiteiten:

 • Sport: € 225,-

 • Cultuur: € 450,-

 • Zwemles:

  • Diploma A: € 450,-

  • Diploma B, C en verder: € 225,-

    Het geld wordt altijd rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of cultuurinstelling. 

    Lees op website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de spelregels hoe u via tussenpersonen (ook wel intermediairs genoemd) een aanvraag kan indienen.

    Voorwaarden

    Het fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor een sportclub of muzieklessen voor kinderen uit gezinnen met een besteedbaar inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm*.

    Het totale besteedbaar inkomen van het gezin inclusief vakantiegeld is lager dan:

    150% bijstandsnorm Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
    Alleenstaand € 1.637,56 € 1819,59
    Gehuwd/samenwonend € 2.339,37 € 2.463,81

    Het totale besteedbaar inkomen van het gezin inclusief vakantiegeld is hoger dan:

    120% bijstandsnorm Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
    Alleenstaand € 1.310,05 € 1.455,67
    Gehuwd/samenwonend € 1.871,49 € 1.971,04

    *Voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan een beroep gedaan worden op de gemeentelijke kindtoeslag. Van de kindtoeslag kan onder andere de sport- of cultuurcontributie worden betaald.

    De normbedragen worden ieder jaar in januari en juli opnieuw vastgesteld.

    Stichting Leergeld Voorne-Putten

    Leergeld komt bij u thuis. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie en legt uit wat Leergeld voor u kan betekenen. De kindtoeslag kan direct overgemaakt worden aan Stichting Leergeld. De stichting beheert dit geld en zet die in voor onderwijsmiddelen en activiteiten van school, sport en cultuur. Het geld dat aan het einde van het jaar niet gebruikt is, ontvangt de ouder uiteraard terug. Heeft u geen recht op kindtoeslag, maar is uw besteedbaar inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm*, dan kunt u toch een aanvraag indienen bij Leergeld voor onderwijsmiddelen Kijk op leergeld-voorne-putten.nl.

    Voorwaarden

    *Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld is lager dan:

    • € 1.637,56 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

    • € 2.339,37  voor een gehuwd/samenwonend tot de pensioengerechtigde leeftijd

    • € 1.819,59 voor een alleenstaande of alleenstaand ouder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

    • € 2.463,81 voor gehuwd/samenwonend vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

    De normbedragen worden elk jaar in januari en juli opnieuw vastgesteld.