Subsidieregister

Een van de manieren om onze beleidsdoelstellingen te bereiken is het verlenen van subsidies. Het subsidieregister geeft een overzicht van de subsidies die wij in een jaar hebben verleend.
Per verleende subsidie wordt vermeld:

  • de naam van de aanvrager (instelling),
  • voor welke activiteit de subsidie is verleend,
  • het beleidsonderwerp waaronder de subsidie valt,
  • het soort subsidie, en
  • het verleende bedrag.

Het subsidieregister is beschikbaar als pdf-bestand en als Excel-bestand. Met het Excel-bestand kunt u zelf uw eigen overzichten maken.