Ondermijning

De gemeente Nissewaard werkt nauw samen met de politie en het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) om ondermijning in onze gemeente tegen te gaan. Alle inwoners van Nissewaard kunnen ons hierbij helpen door vermoedens van criminaliteit en/of misdaad anoniem te melden.

Wat is ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Melden

Wanneer u een vermoeden heeft van criminaliteit en/of misdaad kunt u dit anoniem melden bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt het meldpunt de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten.

Meer informatie

Meer informatie en voorbeelden van ondermijning vindt u onder andere op politie.nl. Uiteraard kunt u ook voor vragen over de aanpak van de gemeente Nissewaard contact met ons opnemen.