Ondermijning

De gemeente Nissewaard werkt nauw samen met de politie en het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) om ondermijning in onze gemeente tegen te gaan. Alle inwoners van Nissewaard kunnen ons hierbij helpen door vermoedens van criminaliteit en/of misdaad anoniem te melden.

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Veel ondernemers hebben financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, uw diensten, uw voertuig of zelfs uw onderneming.

Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd jouw bedrijf binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

 • Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien.

 • Vraag rond bij ondernemingen in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?

 • Overleg met de wijkagent.

Wilt u gaan samenwerken met een investeerder of uw bedrijf verkopen?

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt.

 • Lees de kleine lettertjes, waar tekent u exact voor? 

 • Accepteer nooit contante betalingen.

 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.

 • Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft.

 • De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor u mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen kijkt u op rijksoverheid.nl.

En als u het niet vertrouwt?

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, herkent u de signalen die worden beschreven of bent u benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op meldmisdaadanoniem.nl.

Bekijk de infographic

In onderstaande brochure staat waar u op moet letten, aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke risico’s u loopt als u een woning of bedrijfspand verhuurt. Criminelen huren panden voor hun criminele activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting.

In de brochure staan tips om te voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten en dat de verhuurder zelf onbedoeld betrokken raakt bij criminaliteit.

De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar je loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in jouw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan je pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draai jij vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester ook nog jouw pand. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd op je erf?

 • Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen eruitzien

 • Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?

 • Overleg met de wijkagent

 • Waarschuw de WhatsApp-groep van de buurt

Wil je je woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren?

 • Accepteer nooit contante betalingen, laat huur betalen via de bank

 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie

 • Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft

 • Is de huurder geen bedrijf maar ergens in dienst? Dan kun je vragen om een werkgeversverklaring en bel je de werkgever ter controle

Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld:

 • De huurder krijgt pas de sleutel van het pand als het huurcontract (klik hier voor een voorbeeld) ondertekend is

 • Spreek af periodiek in de schuur te kijken en doe dat ook

 • De huurder mag geen nieuwe sloten op de schuur zetten, zijn die er wel, verwijder deze dan of ontbind de huurovereenkomst

 • Verbouwingen vinden enkel plaats in overleg

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

Wanneer u een vermoeden heeft van criminaliteit en/of misdaad kunt u dit anoniem melden bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt het meldpunt de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten.

Meer informatie en voorbeelden van ondermijning vindt u onder andere op politie.nl. Uiteraard kunt u ook voor vragen over de aanpak van de gemeente Nissewaard contact met ons opnemen.