Kapvergunning

Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ nodig. U heeft geen vergunning nodig wanneer de doorsnede (diameter) van de stam van de boom op een hoogte van 130 cm vanaf de grond kleiner is dan 70 cm.

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze op omgevingsloket.nl aanvragen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Aanleveren bij aanvraag

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen voegt u de volgende bijlagen toe:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • situatietekening
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie
  • onderbouwing kap: afmeting boom, soort boom en reden van kap

Complexe aanvragen

Complexe aanvragen (over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is hier 26 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u het beste even met ons contact opnemen.

Kosten

U betaalt voor een omgevingsvergunning een minimumbedrag van €211,90. Deze (of verminderde) kosten betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. De kosten voor het verwijderen van een boom zijn voor uw eigen rekening.

Bezwaar maken

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen uw plannen. Dit kan binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Gaat het om een uitgebreide procedure? Dan wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen (bezwaar maken). Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open. In deze periode kunnen de mensen die een zienswijze hebben ingediend, beroep aantekenen bij de Rechtbank.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.