Kapvergunning

Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ nodig. U heeft geen vergunning nodig wanneer de doorsnede (diameter) van de stam van de boom op een hoogte van 130 cm vanaf de grond kleiner is dan 70 cm.

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze op omgevingsloket.nl aanvragen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen voegt u de volgende bijlagen toe:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • situatietekening
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie
  • onderbouwing kap: afmeting boom, soort boom en reden van kap

U betaalt voor een omgevingsvergunning een minimumbedrag van €225,45. Deze (of verminderde) kosten betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. De kosten voor het verwijderen van een boom zijn voor uw eigen rekening.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen uw plannen. Dit kan binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.