Nieuwe stempas aanvragen

De stempas voor de "Provinciale Staten & Waterschap" wordt uiterlijk 6 maart 2019 bezorgd in Nissewaard. De stempas voor het "Europees Parlement" wordt uiterlijk 9 mei 2019 bezorgd in Nissewaard. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u na 6 maart 2019 of na 9 mei 2019 online een nieuwe stempas aanvragen. Let hierbij op het volgende:

  • U kunt in het stadhuis, zonder afspraak uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 voor 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen voor de "Provinciale Staten & Waterschap"
  • U kunt in het stadhuis, zonder afspraak uiterlijk woensdag 22 mei 2019 voor 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen voor het "Europees parlement".
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee
  • Het is niet mogelijk om telefonisch een nieuwe stempas aan te vragen omdat de oude stempas ongeldig gemaakt wordt en we uw identiteit moeten vaststellen
  • Als u uw oude stempas weer terugvindt kunt u hier niet meer mee stemmen
  • Bent u verhuisd na 4 februari 2019? Dan vraagt u een nieuwe stempas aan bij uw vorige woongemeente indien u wilt stemmen voor de "Provinciale Staten & Waterschap"
  • Bent u verhuisd na 9 april 2019? Dan vraagt u een nieuwe stempas aan bij uw vorige woongemeente indien u wilt stemmen voor het "Europees Parlement"