Verkiezingen Europees Parlement

De Europese Parlementsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats, in elk van de EU-lidstaten. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezing voor de leden van het Europees Parlement is op donderdag 23 mei 2019.

Indien u buiten de gemeente Nissewaard wilt stemmen, moet u een kiezerspas aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau verkiezingen via telefoonnummer 14 0181.

Wie mag stemmen

U mag stemmen bij deze verkiezing als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft, minimaal 18 jaar bent op 23 mei 2019 en niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Als EU-staatsburger in Nederland kunt u ervoor kiezen om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei in Nederland te stemmen.

Woont u in Nissewaard en wilt u hier stemmen? Vul het formulier in en stuur het terug naar de gemeente, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wanneer u dit formulier instuurt, kunt u niet langer in uw land van herkomst stemmen op de leden van het Europees Parlement. Hieronder vindt u een formulier in verschillende talen.

Do you wish to vote in the Netherlands?


As a European citizen living in the Netherlands you may choose to vote on May 23 for Dutch members of the European Parliament in the Netherlands.

If you live in Nissewaard, please fill in this form and return it to gemeente Nissewaard together with a copy of your ID or passport. By sending this form, it’s no longer possible to vote in your country of origin in the election of members of the European Parliament. You can download the form in several languages.

Kandidaatstelling

Op dinsdag 9 april 2019 is de kandidaatstelling voor deze verkiezing. Op die dag kunnen politieke partijen bij de Kiesraad van 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H1) inleveren.

Stemmen per brief

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft en per brief wilt stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, verloopt de aanvraag altijd via gemeente Den Haag.