Verkiezingen gemeenteraad

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen Nissewaarders van 18 jaar en ouder en die mogen stemmen, nieuwe raadsleden. Het gemeentelijk stembureau maakt direct na de telling de uitslag bekend van de centrale stemopname in een openbare zitting op donderdag 17 maart 2022. Het hoofd- en centraal stembureau stelt op maandag 21 maart 2022 de uitslag van de verkiezingen bekend. Dit is om 10.00 uur in een openbare zitting.

Wie mag stemmen

U mag stemmen bij deze verkiezing als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Op de dag van stemming 18 jaar of ouder bent
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht
  • U mag ook stemmen als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie
  • In bezit bent van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming*

*Wie zijn identiteitsbewijs kwijt is, of van wie het is gestolen, kan zich in het stembureau identificeren aan de hand van de schriftelijke bevestiging van de melding van vermissing, die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u dan een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto bij het stembureau kunnen tonen.

Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor deze verkiezing. Op die dag kunnen politieke partijen bij het centraal stembureau van 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H1) inleveren. Kijk voor meer informatie over kandidaatstelling op kiesraad.nl.

Wat doet een gemeenteraad?

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Lees meer over de gemeenteraad of Hoe werkt stemmen?