Bijdrage in de energiekosten

De Bijdrage in de energiekosten is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De Bijdrage in de energiekosten is € 425,- en kan worden aangevuld met een extra toeslag voor kinderen, wanneer u kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die geen eigen inkomen hebben. U kunt geen Bijdrage in de energiekosten voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U kunt voor het jaar 2019 de toeslag aanvragen tot en met 31 december 2019.

Uitbetaling

U ontvangt binnen het besluit op uw aanvraag per mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Bijdrage energiekosten wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw bijdrage is uitbetaald.

Voorwaarden

De Bijdrage in de energiekosten is € 425,- per jaar voor inwoners van Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • In de afgelopen 12 maanden een inkomen had tot 110% van de bijstandsnorm*
  • Voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm **
  • In de afgelopen 12 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.

  • Uitzondering hierop is dat slechts één van beide partners de pensioengerechtigde leeftijd moet hebben bereikt

    * Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld was in de afgelopen 12 maanden lager dan:
  • € 1.262,58 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.719,81 voor een gezin.

Eerder ontvangen bijdragen in de energiekosten en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 12 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 6.120,00 voor een alleenstaande
  • € 12.240,00 voor een gezin of alleenstaande ouder.


Kindtoeslag

Wanneer u de Bijdrage in de energiekosten ontvangt en u heeft de zorg voor een kind, waarvoor u kinderbijslag ontvangt, dan kunt u ook Kindtoeslag aanvragen.

De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kinderen. Daarbij geldt de leeftijd op 1 januari 2019. De kindtoeslag is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 300,- per kind per jaar. De Kindtoeslag voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is € 400,- per kind per jaar.