Bijdrage in de energiekosten

  • Vanwege een storing kunt u dit product nu niet aanvragen. Wij werken er hard aan om de storing te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.

De Bijdrage in de energiekosten is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De Bijdrage in de energiekosten is € 425,- en kan worden aangevuld met een extra toeslag voor kinderen, wanneer u kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die geen eigen inkomen hebben. U kunt geen Bijdrage in de energiekosten voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U kunt voor het jaar 2018 de toeslag aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor 2019 is dit pas weer mogelijk vanaf 01 maart 2019.

Uitbetaling

De Bijdrage in de energiekosten wordt in één keer uitbetaald. De betaling vindt plaats binnen 2 weken na ontvangst van het besluit op uw aanvraag.

Voorwaarden

De Bijdrage in de energiekosten is € 425,- per jaar voor inwoners van Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • In de afgelopen 12 maanden een inkomen had tot 110% van de bijstandsnorm*
  • Voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm **
  • In de afgelopen 12 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
  • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.

* Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld was in de afgelopen 12 maanden lager dan:

  • € 1.227,03 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.677,98 voor een gezin.

Eerder ontvangen bijdragen in de energiekosten en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 12 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 6.020,00 voor een alleenstaande
  • € 12.040,00 voor een gezin of alleenstaande ouder.


Kindtoeslag

Wanneer u de Bijdrage in de energiekosten ontvangt en u heeft de zorg voor een kind, waarvoor u kinderbijslag ontvangt, dan kunt u ook Kindtoeslag aanvragen.

De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kinderen. Daarbij geldt de leeftijd op 1 januari 2018. De kindtoeslag is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 300,- per kind per jaar. De Kindtoeslag voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is € 400,- per kind per jaar.