Eenmalige energietoeslag

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld hiervoor reserveert.

Extra € 500,- energietoeslag

Het kabinet heeft besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300. Als u de energietoeslag van € 800,- al heeft ontvangen, dan hoeft u niets te doen en krijgt u vanzelf bericht. U krijgt het extra bedrag van € 500,- midden september van dit jaar automatisch op uw rekening.

 • Als u energietoeslag aanvraagt voor midden september, en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u eerst € 800,- en midden september automatisch de extra € 500,-.

 • Als u energietoeslag aanvraagt na midden september, dan ontvangt u in 1 keer € 1300,-. 

De gemeente is op dit moment bezig om de verhoging goed te regelen. We vragen u daarom wat geduld. U kunt de energietoeslag nog tot juni 2023 aanvragen.

Uw situatie Wanneer u het extra bedrag ontvangt
U heeft al energietoeslag ontvangen U ontvangt midden september automatisch € 500,- extra
U heeft energietoeslag al aangevraagd en nog niets ontvangen U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. Na het besluit staat het bedrag van € 800,- binnen 2 weken op uw rekening. Midden september ontvangt u automatisch € 500 extra. (Als uw aanvraag door ons na midden september 2022 wordt behandeld dan ontvangt u in 1 keer € 1300,-)
U vraagt de energietoeslag aan na midden september U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. Hierna staat het volledige bedrag van € 1300,- binnen 2 weken op uw rekening.

Wanneer heb ik recht op de energietoeslag?

U komt hiervoor in aanmerking als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U heeft een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm*.
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U géén studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF 2000 of WTOS
 • U niet dakloos of onderhuurder bent, geen briefadres heeft en niet verblijft in een inrichting.

U heeft geen recht op deze energietoeslag als u kostendeler bent volgens de participatiewet en in het huishouden de energietoeslag al is aangevraagd.

  *Vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd is uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager dan:

  • € 1.310,05 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.871,50 voor gehuwd/samenwonend

  Als u, of één van beide partners, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager is dan:

  • € 1.455,67 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.971,05 voor gehuwd/samenwonend

  Eerder ontvangen Individuele Inkomenstoeslag, Energiebijdrage voor pensioengerechtigden van de gemeente en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

  Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

  Heeft u op 15 april 2022 geen energietoeslag ontvangen? Maar voldoet u wel aan alle voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag via bovenstaande knop online aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, kunt u contact opnemen met stichting Stimos.

  Uitbetaling

  U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De energietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

  Wat is het verschil met de bestaande energiebijdrage van de gemeente?

  De Energiebijdrage vanuit de gemeente is voor pensioengerechtigden met een langdurig laag inkomen. De Energiebijdrage bestaat al een paar jaar en is een gemeentelijke regeling.

  Moet ik belasting betalen over de energietoeslag?

  Nee, de energietoeslag is belastingvrij. De ontvangst ervan heeft géén gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget van de ontvanger. Daarnaast ook niet voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Verder ook niet voor de kwijtschelding van lokale belastingen, - heffingen, Individuele inkomstentoeslag en de energiebijdrage. Tot slot is het geen inkomen waar beslag op kan worden gelegd en tijdens een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) valt de toeslag ook niet in de boedel. 

  Worden mijn gegevens gecontroleerd?

  Ja, de gemeente controleert bij de aanvraag uw gegevens en kan ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

   

  Wat gebeurt er als mijn gegevens niet kloppen?

  Blijkt dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft.

  Kan ik meer dan één keer de energietoeslag aanvragen?

  Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag. Wij beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag Energietoeslag. Alleen de eerste aanvraag Energietoeslag wordt in behandeling genomen. Het heeft daarom geen zin om meerdere aanvragen te doen.

  Heeft u extra hoge energiekosten? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Kies daarna voor "Overige bijzondere bijstand".

  Wie heeft de energietoeslag op 14 april 2022 automatisch ontvangen?

  Op 12 april 2022 heeft de gemeente de energietoeslag automatisch overgemaakt naar de rekeningen van mensen die op dat moment:

  • Een participatiewet-uitkering hadden, behalve als u kostendeler, dakloos of onderhuurder bent of in een inrichting verblijft
  • Een IOAW/IOAZ-uitkering hadden
  • Een Bbz 2004-uitkering hadden
  • Bijzondere bijstand hadden ontvangen in 2022
  • Individuele inkomstentoeslag hadden ontvangen in 2022
  • (Gemeentelijke) energiebijdrage hadden ontvangen in 2022
  • in een schuldentraject zaten van de gemeente Nissewaard.

  Hulp bij geldzaken nodig?

  Heeft u hulp nodig bij het rondkomen of door schulden moeite om uw rekeningen te betalen? We kunnen u hierbij helpen! Voor meer informatie kijkt u bij Hulp bij rondkomen en schulden.