Individuele minimatoeslag

De Individuele minimatoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

De individuele situatie bepaalt de hoogte van de toeslag. Daarbij speelt een aantal factoren een rol, namelijk of er sprake is van werk, een arbeidsplicht of kinderen. De toeslag bestaat uit een Basistoeslag, eventueel verhoogd met een Aanvullende toeslag of Kindtoeslag. U kunt geen Individuele minimatoeslag voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U kunt voor het jaar 2019 de toeslag aanvragen tot en met 31 december 2019.

Uitbetaling

U ontvangt het besluit op uw aanvraag per mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Individuele minimatoeslag wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw Individuele minimatoeslag is uitbetaald.

Voorwaarden Basistoeslag

Basistoeslag

De basistoeslag is € 225,- per jaar voor inwoners van Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u:

 • in de afgelopen 12 maanden een inkomen had tot 110% van de bijstandsnorm*
 • voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm**
 • in de afgelopen 12 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
 • 21 jaar of ouder bent (u bent geboren voor 2 januari 1998)
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt (u bent geboren na 31 augustus 1953)
 • u dit kalenderjaar nog geen Individuele minimatoeslag heeft aangevraagd

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.

*Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld was in de afgelopen 12 maanden lager dan:

 • € 1.128,11 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
 • € 1.611,58 voor een gezin.

Eerder ontvangen Individuele Minima Toeslagen en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 12 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

 • € 6.120,00 voor een alleenstaande
 • € 12.240,00 voor een gezin of alleenstaande ouder

  Aanvullende toeslag

  De aanvullende toeslag is € 200,- per jaar. U komt hiervoor in aanmerking als u ook:

  • minimaal 6 maanden een betaalde baan heeft gehad in de afgelopen 12 maanden
  • volledig vrijgesteld bent van de arbeidsverplichtingen door uw uitkerende instantie

  Kindtoeslag

  De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kind(eren). Voorwaarde is dat de aanvrager ook de kinderbijslag ontvangt voor dit kind. Daarbij geldt de leeftijd op 1 januari 2019. De kindtoeslag is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 300,- per kind per jaar. De Kindtoeslag voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is
  €400,- per kind per jaar.

  Aanvragen

  U kunt de Individuele Minimatoeslag alleen digitaal aanvragen. Wanneer het u niet lukt om via de website de Individuele Minimatoeslag aan te vragen, dan kunt u contact opnemen met STIMOS of met de gemeente om gezamelijk uw aanvraag in te dienen.

  Andere minimavoorzieningen

  Heeft u een minimuminkomen? De gemeente kan u helpen als uw inkomen laag is. De gemeente kent nog 4 andere minimavoorzieningen: