Individuele studietoeslag

Wanneer u studeert en niet kunt bijverdienen vanwege een medische beperking, dan kunt u in aanmerking komen voor een Individuele Studietoeslag. Dit is een aanvullende toeslag van €300,- per maand naast uw studiefinanciering.

Voorwaarden

De individuele studietoeslag bedraagt € 300,- per maand voor studenten uit Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in studiekosten
  • U heeft een medische beperking
  • Uw eigen vermogen is minder dan € 6.120,- als u alleenstaand bent en € 12.240,- als u een partner en/of kinderen heeft

Uitbetaling

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u in aanmerking komt voor individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Deze wordt voor maximaal 4 jaar uitgekeerd. Zodra er wijzigingen zijn in uw situatie, moet u deze aan ons doorgeven. Mogelijk verandert hiermee uw recht op individuele studietoeslag.

Wat stuurt u mee?

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Bankafschriften van al uw (spaar)rekeningen van de afgelopen 3 maanden
  • Een kopie van een verklaring dat u medisch beperkt bent
  • Een kopie van inschrijving van uw school
  • Een kopie van een verklaring dat u van DUO studiefinanciering ontvangt en/of een kopie van een verklaring van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO

Aanvragen

Een aanvraag indienen voor Individuele studietoeslag gaat via een aanvraag "Bijzonder bijstand". Dit kan online maar ook met een formulier die u ook op die pagina kunt downloaden.