Minimavoorzieningen

De gemeente kan inwoners met een laag inkomen en weinig spaargeld helpen. Hieronder staan alle voorzieningen op een rij.

Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

Kindtoeslag

De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kind(eren). Daarbij geldt de leeftijd op 1 januari 2020. De Kindtoeslag is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar: € 300,- per kind per jaar. Uw kind(eren) komen voor de Kindtoeslag in aanmerking als u aan de voorwaarden van de Individuele inkomenstoeslag voldoet. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan de kindtoeslag voor een kind aanvragen.

Energiebijdrage

De Energiebijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Energiebijdrage is € 250,- en kan worden aangevuld met een extra toeslag voor kinderen, wanneer u kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die geen eigen inkomen hebben. U kunt geen Energiebijdrage voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

Rotterdampas voor een laag tarief en met een OV-tegoed

Met de Rotterdampas kunt u gratis of met korting leuke dingen doen op recreatief, cultureel, sportief en educatief gebied. Jaarlijks biedt Rotterdampas ruim 750 acties aan.

Vanaf 1 maart 2020 sluit ook gemeente Nissewaard aan als deelnemende gemeente. Hierdoor kunnen inwoners met een minimuminkomen de Rotterdampas tegen een gereduceerd tarief bestellen en ontvangen dan ook tegoed voor het openbaar vervoer.

Stimuleren sport, cultuur en educatie voor kinderen

Voor kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Ouders of verzorgers met een laag inkomen kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente biedt een gunstig geprijsde collectieve ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. In samenwerking met CZ Zorgverzekeringen wordt de ziektekostenverzekering aangevuld met een tweede pakket, bedoeld om mensen die chronisch ziek zijn te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn voor het hele pakket gratis meeverzekerd.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Als u onvoldoende geld heeft om de aanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de aanslag afvalstoffenheffing. Voor andere belastingen van de gemeente Nissewaard kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Bijzondere bijstand

Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u hoge kosten heeft. Heeft u een laag inkomen en onverwacht hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.