Schuldbemiddeling

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Dit heet schuldbemiddeling. De schulden blijven altijd van u. De gemeente neemt deze niet van u over.

Wilt u schuldbemiddeling en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt met behulp van uw DigiD de aanvraag indienen. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Als u reeds schuldbemiddeling heeft, kunt u inloggen op Mijn Schuldbemiddeling.

Wat kunt u verwachten

Bij schuldbemiddeling wordt er niet alleen gekeken naar uw financiƫn. Er wordt ook gekeken of u andere hulp nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, een taaltraject of ondersteuning door de thuisadministratie
  • Afspraken maken om de schulden over een langere tijd te mogen aflossen. Zo betaalt u per maand dus minder
  • Eerst wordt geprobeerd of u alle schulden volledig kunt terugbetalen aan uw schuldeisers. Als dat niet lukt wordt geprobeerd of u een deel van uw schulden in 3 jaar kunt terugbetalen. Dit kan natuurlijk alleen als de schuldeisers hiermee akkoord gaan
  • Als u na 3 jaar alle afspraken bent nagekomen, wordt het restant van uw schuld kwijtgescholden door uw schuldeisers
  • Als uw schuldeisers niet mee willen werken kunt u een beroep doen op de Wettelijke Schuldsanering (Wsnp). Dit gaat via een aanvraag bij de rechtbank. Wij kunnen u helpen om deze aanvraag te doen. Als de rechter u toelaat tot het Wsnp traject, moet u zich 3 jaar maximaal inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen. Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden krijg u na 3 jaar een 'schone lei'. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer hoeft terug te betalen
  • Budgetbeheer: de gemeente regelt een korte tijd uw inkomsten en uitgaven
  • Budgetbegeleiding: de gemeente regelt gesprekken over hoe u met geld moet omgaan

Hoe werkt schuldbemiddeling?

Het proces van schuldbemiddeling staat beschreven in een infographic.

1.600 kB
Infographic schuldbemiddeling

Voorwaarden

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staan voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldbemiddeling:

  • U bent inwoner van en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen eigenaar van een bedrijf

Aanvragen

Vraagt u schuldbemiddeling aan? Dan vindt binnen 4 weken het eerste gesprek plaats. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gaat u naar de cursus om alle gegevens voor de schuldbemiddeling te verzamelen. Schuldbemiddeling duurt vanaf de ondertekening van een overeenkomst schuldbemiddeling ongeveer 3 jaar. De duur hangt af van wat allemaal nodig is om u te helpen.

Mijn schuldbemiddeling

Via Mijn Schuldbemiddeling kunt u 24 uur per dag uw (schuldbemiddeling) gegevens bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldbemiddeling uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.