Antwoordnota inspraak bestemmingsplannen Kolkplein en J.M. den Uyllaan

In juli 2020 zijn de plannen en schetsen voorgelegd aan omwonenden. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 27 oktober 2020 ter inzage gelegen. De binnengekomen reacties zijn van een antwoord voorzien en waar mogelijk opgenomen in de ontwerpbestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Antwoordnota inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Kolkplein en J.M. den Uyllaan vastgesteld. In deze nota zijn de binnengekomen reacties voorzien van een antwoord. Deze nota is als bijlage 9 opgenomen in de bestemmingsplannen en te vinden op ruimtelijkeplannen.nl: