Gebiedsontwikkeling Vlinderveen/Slakkenveen Waterland

Gemeente Nissewaard heeft voorlopige ideeën voor eventuele gebiedsontwikkeling in de wijk Waterland. De gemeente ziet kansen om de wijk een impuls te geven en op meerdere vlakken kwaliteitsverbeteringen toe te voegen. Dit kan door een integrale aanpak van wonen, economie, onderwijs, de openbare ruimte en maatschappelijke functies.

In het najaar van 2021 is er door de gemeente gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek over een verbeterplan voor winkelcentrum Waterland en de naastgelegen scholenlocatie. De aanleiding hiervoor was van een initiatief van Realconomy. Het winkelcentrum is gedeeltelijk eigendom van Realconomy.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar het plan en diverse varianten, naar de wensen van bewoners en naar het effect op de omgeving. Met name op de buurten Slakkenveen en Vlinderveen. Eind november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders geconcludeerd dat het plan op dit moment niet uitvoerbaar is. Toch zitten er goede punten in.

Die nemen we mee in een veel bredere aanpak, met als doel heel de wijk Waterland te verbeteren. Het gaat daarbij om zaken als wonen, economie, onderwijs, de buitenruimte en maatschappelijke functies. De juiste volgorde is hierbij belangrijk en we starten met de onderwijshuisvesting. Dat betekent dat we eerst keuzes gaan maken over de huisvesting van de scholen in de wijk. Dat doen we in nauw overleg mét de schoolbesturen. 

De verwachting was dat we die keuzes in de eerste helft van 2022 zouden maken. Omdat we het onderwijsvraagstuk niet alleen voor Waterland bekijken, maar voor heel Nissewaard, zal dit op zijn vroegst in de loop van 2023 zijn. Daarna kunnen we gaan werken aan verdere plannen voor het verbeteren van de wijk. We zullen daar de bewoners en ondernemers weer bij betrekken.

Op zijn vroegst in de tweede helft van 2023 verwachten wij meer te weten over eventuele verdere plannen voor het verbeteren van de wijk Waterland.

Er zijn geen tekeningen

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Voor vragen neem contact op met Marieke Boerma (planoloog). Zij is te bereiken via telefoonnummer (0181) 69 61 11 of per e-mail: md.boerma@nissewaard.nl.