Groot onderhoud Heemraadlaan

De Heemraadlaan in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. Daarom vinden er binnenkort werkzaamheden plaats op de Heemraadlaan tussen de Ouverturelaan tot net voorbij de Dreef. Het asfalt wordt vervangen en de rijbaan wordt opnieuw gemaakt. Ook worden de groenstroken langs de rijbaan opnieuw ingericht. De gemeente is ook van plan een geluidsscherm te plaatsen.

Om de wijken grenzend aan de Heemraadlaan zo veel als mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de verschillende fasen is de Heemraadlaan (deels) afgesloten voor het doorgaand verkeer. Omleidingen worden aangegeven met borden.

Tekening projectgrens rood gemarkeerd Tekening projectgrens rood gemarkeerd

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • De tussenlaag en deklaag van de rijbaan vervangen door geluidsreducerend asfalt;
 • De fundering van de rijbaan op slechte stukken vervangen;
 • De afvoerputten en kantopsluitingen vervangen;
 • De verharding in middenbermen vervangen voor groen (bijenmengsel);
 • Groenstroken herinrichten (o.a. bomen kappen/bosplantsoen verwijderen vanwege iepenziekte);
 • Wadi’s aanleggen (al dan niet tijdelijke opslag van regenwater) voor afwatering van de rijbaan. De wadi’s worden aangelegd in de groenstrook tussen rijbaan en fietspad aan de zuidkant van de Heemraadlaan;
 • Mogelijk plaatsen van geluidsschermen in overleg met aanwonenden (betrokkenen ontvangen een brief hierover).

Momenteel is de gemeente Nissewaard bezig om een aannemer te selecteren. De werkzaamheden voor het vervangen van de rijbaan duren van maart t/m juni 2023. Het verwijderen van het groen, plaatsen van het geluidsscherm en het opnieuw aanplanten van groen wordt januari/februari 2024 (plantseizoen) uitgevoerd.

De Heemraadlaan wordt in vier fasen uitgevoerd, van west naar oost. De werkzaamheden starten net voorbij de Ouverturelaan tot net voorbij de kruising van de Dreef.

 • Fase 1: Heemraadlaan, Ouverturelaan tot en met kruising Akkersweg (24 maart t/m 24 april);
 • Fase 2: Heemraadlaan, Akkersweg tot kruising Galileïlaan (25 april t/m 16 mei);
 • Fase 3: Heemraadlaan, kruising Galileïlaan tot de Dreef (17 mei t/m 16 juni);
 • Fase 4: Heemraadlaan, kruising Dreef tot einde werkvak (17 juni t/m 30 juni).

Fase 1:
 • Tussen de Ouverturelaan tot voor het kruispunt Akkersweg wordt niet de gehele wegconstructie vernieuwd. Hierdoor kunnen we het verkeer naar en vanuit de Akkers plaatselijk omleiden waardoor er nauwelijks vertraging ontstaat.
 • Op het kruispunt van de Akkersweg moet wel de gehele wegconstructie worden vervangen. Dit zal met verschillende weekend-/avondafsluitingen gepaard gaan. Het verkeer naar en vanuit de Akkers wordt dan via een aan te leggen omweg naar de Copernicuslaan omgeleid.
 • De weekend- en avondafsluitingen worden tijdig met vooraankondigingsborden aangegeven.
Fase 2:
 • Tijdens de werkzaamheden in fase 2 wordt het verkeer vanuit het Sterrenkwartier omgeleid via de Galileïlaan.
 • Het verkeer vanuit de Akkers wordt omgeleid via de Baljuwlaan.
Fase 3:
 • Tijdens de werkzaamheden in fase 3 wordt het verkeer vanuit het Sterrenkwartier omgeleid via de Copernicuslaan.
 • Het verkeer vanuit de Akkers wordt omgeleid via de Baljuwlaan en/of het Sterrenkwartier.
Fase 4:
 • Tijdens de werkzaamheden in fase 4 wordt het verkeer vanuit de wijk de Dreef omgeleid via het parkeerterrein van het metrostation.
 • Het verkeer vanuit de Akkers wordt omgeleid via de Baljuwlaan en/of het Sterrenkwartier.
 • Het verkeer vanuit het Sterrenkwartier wordt omgeleid via de Baljuwlaan.

Alle tekeningen van de omleidingsroutes zijn terug te vinden onder het kopje Tekeningen.

Het verkeer zal door de werkzaamheden enige vertraging oplopen. Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens dit project maken wij gebruik van de BouwApp. Met deze gratis app blijft u altijd op de hoogte van de voortgang van het project. U kunt de app dowloaden via uw app store of de onderstaande link.

Download en installeer de BouwApp (mobiel)
 1. Ga naar 'Ontdek'
 2. Typ: 'Reconstructie Heemraadlaan te Spijkenisse'
 3. Selecteer het project
 4. Klik op 'Volgen'
Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider, Peter Koedood, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.