Groot onderhoud Lange Groeneweg Spijkenisse

Nissewaard gaat de Lange Groeneweg en omgeving in Spijkenisse herstraten en de rijbaan Lange Groeneweg opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste werkzaamheden is het herstraten van de bestrating en het opnieuw inrichtingen van de verharding Lange Groeneweg. Verder worden alle armaturen vervangen, straatmeubilair opgeknapt en wordt er nieuwe beplanting aangeplant.

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Op 30 mei is Aannemingsbedrijf D.C. Molendijk B.V. uit Spijkenisse gestart met de werkzaamheden aan de Lange Groeneweg (fase 1). Fase 1 is opgesplitst in twee fases, fase 1a en fase 1b. De werkzaamheden zijn gestart aan de kant van het parkeerterrein van VV Spijkenisse tot aan de kruising met de Theo Mann Bouwmeesterstraat (fase 1a). Tijdens deze werkzaamheden wordt direct de speelplek aan de Lotte Beesestraat opnieuw ingericht.

Fase 1b  bestaat uit het overige deel van de Lange Groeneweg tot aan het fietspad aan de Maaswijkweg (zie afbeelding Fasering hieronder en onder het kopje Tekeningen de verkeersplannen).

Volgens de planning (zie Planning Lange Groeneweg Fase 1a en 1b.pdf) zijn bijna alle werkzaamheden voor fase 1 in week 32 (12 augustus) afgerond. De asfaltwerkzaamheden aan de fietspaden worden in week 34 uitgevoerd. In week 34 wordt ook gestart met fase 2 (2a tot 2d), het herstraten van Maria Tesselschadestraat (2a), Margaret Staal-Krophollerstraat (2b), Theo Mann-Bouwmeesterstraat (2c) en Annie van Hattemstraat (2d).

Op maandag 22 augustus start de aannemer in de Maria Tesselschadestraat en naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor fase 2 begin kwartaal 1 van 2023 gereed.

Fasering afgebeeld Fasering afgebeeld

Tekeningen

Bewonersbrieven

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Willem van Welsum, projectleider van Nissewaard via telefoonnummer 06 - 41 58 88 90 of per e-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl.