Herinrichting Julianastraat e.o. Zuidland

Na de realisatie van het nieuwbouwproject Koninginnehof door woningstichting De Zes Kernen, gaat de gemeente van start met het herinrichten Emmastraat, Julianastraat, Wilhelminastraat, Verlorenkost en Driesprong. De gemeente zou een aantal maanden na oplevering van de woningen van het project Koninginnehof de werkzaamheden van het vervangen van de bestrating door nieuwe verharding en beplanting uitvoeren. Wegens een aantal onvoorziene omstandigheden waren de zichtbare werkzaamheden nog niet gestart, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.

De gemeente heeft aannemersbedrijf GJ Infra B.V. uit Made, na een aanbestedingsprocedure, de opdracht gegeven om deze werkzaamheden uit te voeren. De uitvoering voor het vervangen van de bestrating door nieuwe verharding staat gepland vanaf januari 2023.

We zullen er alles aan doen om in maart 2023 het groen aan te planten in de Julianastraat, Emmastraat en Wilhelminastraat.

De uitvoeringsduur is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. De verwachting is dat de totale werkzaamheden uiterlijk 31 juli 2023 worden afgerond.

Neem dan contact op met:

 • Dijon Boers, projectleider civiel
  Telefoonnummer: 14 0181

Voor uitvoeringstechnische zaken verzoeken wij u contact op te nemen met één van de onderstaande personen van GJ Infra BV:

 • Jimmy Luijten, omgevingsmanager GJ, aanspreekpunt voor vragen
  Telefoonnummer: 06 - 83 44 09 69
  E-mail: info@gjinfra.nl
 • Gerwin Jongmans, uitvoerder
  Telefoonnummer: 06 - 83 44 09 69
  E-mail: info@gjinfra.nl

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.