Inrichting Heer & Meester, Hekelingen

De gemeente Nissewaard is gestart met de voorbereiding voor het definitief inrichten van de openbare ruimte in de nieuwe wijk Heer & Meester. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

tekening Heer & Meester

Nu het project Heer & Meester zijn voltooiing nadert, kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor het definitief inrichten van de wijk. Hiervoor is een concept inrichtingsplan openbaar gebied gemaakt. Het plan wordt in de onderstaande brief verder toegelicht.

Na de zomer 2023.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectcoƶrdinator Ana Marija Salov, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: am.salov@nissewaard.nl.