Nieuwbouw Hoogwerfsingel 1a, Spijkenisse

Het pand aan de Hoogwerfsingel 1a, beter bekend als het voormalige Crazy Golf, staat grotendeels leeg. De afgelopen maanden is er door de nieuwe eigenaar onderzoek gedaan naar de best mogelijke toekomstige invulling van deze locatie. Ontwikkelaar Jongerius Invest heeft het plan om hier woningbouw te ontwikkelen en is met dit plan naar de gemeente gegaan.

Er is behoefte aan meer woonruimte in Nissewaard. Het plan gaat in op de behoefte aan verschillende type woningen en de wens om de diversiteit te vergroten. Dit sluit aan bij de toekomstvisie van 'Nissewaard naar 2040'.

Hoogwerfsingel 1a ligt bij het kruispunt van de Winston Churchilllaan met de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Dit grote kruispunt vraagt om een herkenbaar gebouw, dat het begin van de wijk Schiekamp-Hoogwerf markeert.

Het huidige plan gaat uit van de bouw van een woontoren met circa 200 woningen van verschillende grootte, verdeeld over 22 verdiepingen. Deze appartementen zijn een mix van verschillende type woningen. Zo zijn er studio's en appartementen gepland in verschillende prijscategorieƫn.

Op de eerste vier verdiepingen kunnen bewoners en hun bezoekers parkeren. Deze verdiepingen worden verlengd over het huidige Callaplein. Dit plein is het einde van winkelcentrum 't Plateau aan de zijde van Lidl. De huidige parkeerplekken die daarmee verdwijnen neemt de ontwikkelaar mee in het plan. Dit worden gratis, openbare parkeerplekken op de begane grond.

 

In de plint is er plek voor kleinschalige commerciƫle invulling (geen detailhandel) die de levendigheid en uitstraling van het gebied Callaplein moeten versterken.

  • Maart 2021: plannen en schetsen voorleggen aan omwonenden en belanghebbenden uit de directe omgeving.

  • April/mei 2021: Ontwerp woontoren verder uitwerken en de binnengekomen reacties van omwonenden en belanghebbenden van een antwoord voorzien. De antwoordnota wordt door het college medio mei 2021 vastgesteld. Waar nodig wordt het ontwerp bijgesteld aan de hand van reacties.

  • Oktober/november 2021: Uitgebreide omgevingsvergunning woontoren ligt ter visie en gedurende deze termijn kunnen reacties worden ingediend.

  • Januari 2022: Het college neemt een besluit over de omgevingsvergunning en indien geen beroep wordt ingesteld kan gestart worden met bouwen. Als er wel beroep wordt ingesteld, worden deze behandeld en schuift de planning op.

  • Januari-maart 2022: Is de omgevingsvergunning onherroepelijk? Dan wordt het huidige gebouw gesloopt en start de verkoop van de woningen voor deze locatie.

  • Maart 2022: Zodra er voldoende woningen verkocht zijn en de omgevingsvergunning is verleend, start de bouw.

  • 2023: Verwacht wordt dat de het gebouw eind 2023 wordt opgeleverd.

In een schaduw/bezonningsstudie ziet u waar en wanneer gebouwen schaduw geven in de omgeving. Voor Hoogwerfsingel zijn schaduw/bezonningsstudies gedaan voor de bestaande situatie en voor de situatie wanneer de toren gebouwd is. Voor de bestaande en nieuwe situatie is de studie in januari en juni gedaan, waarin de stand van de zon verschillend is.

Schaduw/bezonningsstudie van de bestaande situatie in januari.

Schaduw/bezonningsstudie van de nieuwe situatie in januari.

Schaduw/bezonningsstudie van de bestaande situatie in juni.

Schaduw/bezonningsstudie van de nieuwe situatie in juni.

Omwonenden worden nauw betrokken bij projecten. Hieronder staat een overzicht van verzonden (bewoners)brieven.

Heeft u vragen over het project of lukt het u niet het reactieformulier in te vullen, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.