Raadhuisstaete

Er is een toenemende vraag naar een mix aan woningen in het centrum van Spijkenisse. De eigenaar van de Raadhuisstaete heeft recentelijk de bestaande kantoorvloeren getransformeerd naar 39 appartementen welke reeds zijn verhuurd. Daarnaast is er een studie verricht om te kijken of er nog meer woningen gerealiseerd kunnen worden boven het bestaande pand. Met het optoppen van het bestaande pand kunnen ca. 78 extra woningen in het centrum gerealiseerd worden. Het toevoegen van woningen sluit aan op de toekomstvisie Nissewaard naar 2040.

Wat gaan we doen?

Aan de Raadhuislaan te Spijkenisse ligt het Raadhuisstaete complex. Het gebouw betreft een voormalig kantoorpand met op de begane grond commerciële functies, zoals de ING en De Beren. In oktober 2021 is de transformatie van de huidige kantoorvloeren naar 39 appartementen afgerond.

Na een eerste studie is de eigenaar voornemens om het huidige gebouw op te toppen. Het huidige plan gaat uit van het toevoegen van, op het hoogste punt, 6 verdiepingen. Door het toevoegen van deze extra verdiepingen worden er ca. 78 appartementen extra toegevoegd. Deze appartementen zijn een mix van verschillende type woningen in verschillende prijscategorieën. Op de begane grond blijven de commerciële functies behouden, zodat het de aansluiting houdt met het winkelcentrum.

De optopping komt volledig los te staan van het bestaande pand. Door het realiseren van een tafelconstructie om het bestaande pand. Boven op de tafel worden vervolgens de nieuwe woningen gerealiseerd. Het definitieve ontwerp moet nog worden uitgewerkt.

De optopping van de Raadhuisstaete past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom hebben de gemeente en de ontwikkelaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is nog niet vastgesteld.

Planning

  • November/december 2021: het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 27 december 2021 ter inzage. Tot die tijd is het mogelijk om een inspraakreactie te geven op de plannen.

  • Januari/februari 2022: Het ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld naar aanleiding van de inspraakreacties. Vragen van omwonenden en belanghebbenden worden van een reactie voorzien.

  • Februari/maart/april 2022: Het ontwerp wordt verder uitgewerkt door het ontwerpteam en de aannemer.

  • Maart/april 2022: Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Er is dan mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de plannen.

  • Maart 2022: De omgevingsvergunning wordt ingediend.

  • Juli 2022: Vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning.

  • Oktober 2022: start bouw.

Tekeningen

Overzicht van tekeningen en ontwerpen.

Schaduwstudie/bezonningsstudie

In de bezonningsstudie ziet u waar en wanneer gebouwen schaduw geven in de omgeving. Voor de optopping van de Raadhuisstaete is een bezonningsstudie gedaan voor de bestaande situatie en voor de nieuwe situatie. De studie is in februari, april en juni gedaan. In onderstaande filmpjes is de impact van de optopping op de bezonning voor de omgeving te zien.

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 19 februari (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 19 februari (nieuwe situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 april (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 april (nieuwe situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 juni (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 juni (nieuwe situatie)

Nieuws

Het laatste nieuws en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven en andere documenten

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.