Raadhuisstaete

Er is een toenemende vraag naar een mix aan woningen in het centrum van Spijkenisse. De eigenaar van de Raadhuisstaete heeft recentelijk de bestaande kantoorvloeren getransformeerd naar 39 appartementen welke reeds zijn verhuurd. Daarnaast is er een studie verricht om te kijken of er nog meer woningen gerealiseerd kunnen worden boven het bestaande pand. Met het optoppen van het bestaande pand kunnen ca. 78 extra woningen in het centrum gerealiseerd worden. Het toevoegen van woningen sluit aan op de toekomstvisie Nissewaard naar 2040.

Aan de Raadhuislaan te Spijkenisse ligt het Raadhuisstaete complex. Het gebouw betreft een voormalig kantoorpand met op de begane grond commerciële functies, zoals de ING en De Beren. In oktober 2021 is de transformatie van de huidige kantoorvloeren naar 39 appartementen afgerond.

Na een eerste studie is de eigenaar voornemens om het huidige gebouw op te toppen. Het huidige plan gaat uit van het toevoegen van, op het hoogste punt, 6 verdiepingen. Door het toevoegen van deze extra verdiepingen worden er ca. 78 appartementen extra toegevoegd. Deze appartementen zijn een mix van verschillende type woningen in verschillende prijscategorieën. Op de begane grond blijven de commerciële functies behouden, zodat het de aansluiting houdt met het winkelcentrum.

De optopping komt volledig los te staan van het bestaande pand. Door het realiseren van een tafelconstructie om het bestaande pand. Boven op de tafel worden vervolgens de nieuwe woningen gerealiseerd. Het definitieve ontwerp moet nog worden uitgewerkt.

De optopping van de Raadhuisstaete past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom hebben de gemeente en de ontwikkelaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is nog niet vastgesteld.

  • Mei 2023: Besluit College B&W vrijgave ontwerp bestemmingsplan voor ter inzagelegging
  • Mei – juli 2023: Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan
  • Augustus/september 2023: Besluit college B&W bestemmingsplan
  • September/oktober 2023: Behandeling bestemmingsplan in de commissie Leefomgeving en besluit gemeenteraad. Indiening aanvraag omgevingsvergunning.
  • 1e kwartaal: Onherroepelijke omgevingsvergunning
  • 1e/2e kwartaal 2024: Start bouw

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen en bezwaarprocedures. Mogelijk wordt deze nog aangepast.

In de bezonningsstudie ziet u waar en wanneer gebouwen schaduw geven in de omgeving. Voor de optopping van de Raadhuisstaete is een bezonningsstudie gedaan voor de bestaande situatie en voor de nieuwe situatie. De studie is in februari, april en juni gedaan.


In onderstaande filmpjes is de impact van de optopping op de bezonning voor de omgeving te zien.

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 19 februari (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 19 februari (nieuwe situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 april (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 april (nieuwe situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 juni (bestaande situatie)

Bezonningsstudie Raadhuisstaete 21 juni (nieuwe situatie)

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.