Reconstructie De Vroon en omgeving, Heenvliet

De Vroon en omgeving in Heenvliet is aan groot onderhoud toe. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Meer weten?

Voor vragen over de reconstructie hebben wij iedere week een inloopmoment in de keet. De keet is gevestigd om de hoek van de Wethouder Gelderlandlaan. U kunt iedere vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 binnenlopen met uw vragen. U krijgt ook de mogelijkheid tot het inzien van de uitvoeringstekeningen en de uitgewerkte detailplanning met fasering.

QR-code omgevingsapp De Vroon

Voor directe vragen met betrekking tot de werkzaamheden kunt een bericht sturen via de omgevingsapp naar de omgevingsmanager. Wij streven ernaar om binnen 24 uur contact met u op te nemen.

 Tekening van definitief ontwerp

De gemeente Nissewaard gaat De Vroon en omgeving opnieuw bestraten en inrichten.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de 'openbare' ruimte met nieuw materiaal;

  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 20 cm.

  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;

  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;

  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;

  • vervangen van verlichting;

  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair.

Aannemingsbedrijf GKB Realisatie B.V. heeft ongeveer 80% van de werkzaamheden uitgevoerd.

De laatste fase, de reconstructie van de Gouwershoeck, wordt iets later uitgevoerd dan gepland.

In verband met het oplossen van problemen met de riolering, worden de werkzaamheden in de Gouwershoeck tegelijkertijd uitgevoerd met het vervangen van de riolering in deze straat.

Omdat het vervangen van de riolering voorbereid moet worden, wordt de start van de reconstructie Gouwershoeck opgeschort. Het is de bedoeling dat we begin 2024 starten met de rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van de Gouwershoeck.

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp:

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider, telefoonnummer 14 0181 ofper e-mail: gemeente@nissewaard.nl.