Reconstructie De Vroon en omgeving, Heenvliet

De Vroon en omgeving in Heenvliet is aan groot onderhoud toe. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Wat gaan we doen?

De gemeente Nissewaard gaat De Vroon en omgeving opnieuw bestraten en inrichten.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de 'openbare' ruimte met nieuw materiaal;

  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 20 cm.

  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;

  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;

  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;

  • vervangen van verlichting;

  • vervangen van de waterleiding;

  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair.

Planning

De voorbereidingen worden gedaan in 2021.

De uitvoering van de werkzaamheden, zoals het nu uitziet, start in het 3e kwartaal van 2022.

Tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

Vanwege het aanleggen van glasvezel is de start van de werkzaamheden uitgesteld. De werkzaamheden starten in augustus 2022. Lees meer

(Bewoners)brieven

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Heeft u nog vragen?

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider,
telefoonnummer 14 0181 of
per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.